अनलाइन फारम सम्बन्धि जरुरी सूचना

Importnat notice update:

स्नातक तह प्रथम वर्षको अनलाईन फारम भर्ने बिद्धार्थीहरुले मोबाईल बैंकिङ् वा अन्य कुनै डिजिटल माध्यमबाट रकम भुक्तान गर्दा Remarks मा आफ्नो नाम र तह समेत अनिवार्य उल्लेख गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ! साथै अनलाइन फारम भर्दा केही समस्या भए मोबाईल नम्बर 9845028520 (दिनेश महत), 9855031893(इरोज न्यौपाने), 985-5068466 (डा. रामप्रसाद अधिकारी), 9855067076 (डा. यमबहादुर सिल्वाल), 9845028013 (सन्देश बिडारी), 9855040746 (संगम चौलागाई) लाई सम्पर्क गरि बुझ्नसक्नुहुने छ !