स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परिक्षा आबेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना।