एम.ए. (समाजशास्त्र र अंग्रेजी) कार्यक्रममा भर्नाको लागि पुन; प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

May be an image of ticket stub and text