विशेष कार्यक्रम (BBM/BBA) को छात्रवृत्ति फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

May be an image of ticket stub and text