शिक्षाशास्त्र बी.एड. चौथो वर्षको अभ्यास शिक्षणसम्बन्धी सूचना

May be an image of ticket stub, blueprint and text