स्नातक तह चौथो तहको परीक्षा फारम सम्बन्धि जरुरी सूचना

May be an image of text that says '1 पत्र संस्या: चलानी ન. ૨२०६૨० Affiliated to Tribhuvan University १२१८६७ मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस E-mail:mmc@ntc.net.np ફ૨३७६ર फ्याक्स MAKAWANPUR MULTIPLE CAMPUS Accredited by University Grants Commission (UGC), Nepal (2018) Hetauda-epal Estd.: 203 (1980) मिति: २०६०११२१०९ विषय: परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना यही मिति २०१० चैत्र ੧२ गते सोमबार स्नातक तह चौथो वर्षको वार्षिक परीक्षा फारम भर्ने प्रयोजनका लागि परीक्षा शाखा लेखा शाखा बिहान ७:०० बजेदखि बिहान ૧०:०૦ बजेसम्म खुल्ला रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको डा. यरंम बहादुर सिलवाल निमित्त क्याम्पस प्रमुख ENvsN_amin_filesBibidhsuchanadoe F:lvs1f _filesBibidhsuchana.d'

This will close in 3 seconds